April 2003.
Primo April 2003

Høsten 2003 er nu solgt.

Ært-Byg blandinger er kommet godt i jorden.  Der blev sået direkte på den vinterpløjede jord med såsættet.  Aldrig er forårssåningen blevet gjort så godt. Selv på de mest lerede toppe hvor der plejer at være store grove knolde er jorden slået i stykker.

Det bliver spændende at se Ærte-Byg blandingen komme op. Sået med 120 kg Ærter og 80 kg Byg pr Ha.  Blandet direkte i tanken på såmaskinen.  Indsåningen og udsået mængde passede godt sammen.

Henrik Refsgaard dyrker de 2 marker med vinter hvede for os.

Markplanen ses her:   Mark 2003

 

 

Så sættet klar til at gå i jorden.

 

Mågerne er klar til lettilgængelige orm.

 

Det sidste stykke med Ærter-Byg sås

 

Der er kommet lam i folden.

 

Katten nyder udsigten fra køkkenet mod skobven.

 

 

Lidt sne efter såningen, læg mærke til at stormen (vi tror det er stormen) har rullet snebolde sammen på marken.  Diameter på boldene fra 15 til 30 cm.

 

 

 

Billeder fra vinteren:

 

Taget en frostklar aften

Midt på den frosne dam.

 

 

 

Kiwi og Ocean nyder det i sneen.

 

Kontor / Stue indrettet i kælderen.

Kasper er fortsat på praktik ophold  nord for Malta,  Montana USA.  nogle billeder herfra kan ses her:  Fotos Montana

 

De tidligere nyheder:                     august 2002

april 2002

januar 2002

efterår 2001

                                                          sommer 2001

"Minnislyst" marts  2003.   Jes