De sidste par måneder.
Medio Januar 2002

Ja så har vi endnu en gang rundet årsskiftet, og for os var 2001 et godt år.

Vi er kommet godt ind i det nye år, som nævnt var 2001 et godt år for landbruget her, meget motiverende. Det meste af høsten ligger stadig på lageret, men skal nu ud på markedet (1.000 tdr).

For første gang har vi overladt efterårsarbejdet til en maskinstation, og det har været dejligt ikke at skulle ud på traktoren straks man kom hjem fra arbejdet. Det har også betydet at der har været tid til andre sjove opgaver.

Maskinstationen er i dette tilfælde en nystartet maskinstation på lejede maskiner, nemlig vor søn Kasper. Som I måske ved er Kasper i gang med en landmandsuddannelse, og i forbindelse med forskellige overvejelser fandt vi her en rigtig god løsning. Vores maskiner er i sving, og Kasper får udviklende udfordringer og ansvar.

Som økologer har vi naturligvis pløjet sent, og mangler fortsat mindre arealer.

Kreaturerne fodres her i vinter hovedsageligt med grovfoder i form af wrappet græs og wrappet helsæd.  Det er en fornøjelse at foder med dette, et dejligt lugtende foder, og så er dyrene glade for det. I vores planer for dette og de kommende år, lægger vi Lusserne ud på brakarealerne, (brak til næste år), som så skal høstes som grovfoder.

Proteinafgrøderne vi høstede i demonstrations projektet i 2001 bliver også fodret hos kreaturerne og hestene. Det tager de godt imod, så jeg overvejer om der skulle placeres lidt af disse i markerne i år.

I forbindelse med aflæsning af vandmåleren var der lidt for megen gang i den, og det viste sig også at der var en lækage på et gammelt vandrør.  Lækagen fandt vi under muren hvor røret blev ført ind i laden. Røret var her meget rusten og altså gennemtæret. Det så ud som om der havde ligget sten og gnavet i røret. Derudover havde vi en frostsprængning i skuret, men dette over jorden. Til foråret skal der foretages ændringer begge steder.

Vort projekt med renovering af kælderen skrider langsomt frem.  Hanne og jeg har flyttet vort soveværelse ned i kælderen, og det er rigtig dejligt. God plads og kølig omgivelser. Badeværelset er næsten færdigt. Pernille har malet, og Kasper har lagt et flot Klinke gulv. (Billeder af det færdige projekt følger ved næste opdatering). I forbindelse med vinterudsalget besluttede og købte vi så klinker til det meste af resten af kælderen. (Meget nemmere at holde).

Omkring Hannes virksomhed Ready2care, så har der de sidste måneder været rigtig gang i den. Der er kommet rigtig mange vikar med (der er behov for mange flere) og rigtig mange kunder har benytte sig af tilbudene fra  Ready2care. Efterspørgslen har været meget større en det har været muligt at tilfredsstille. Der er nu udlovet 2 flasker rødvin til de vikar som bringer nye vikar ind i bureauet.

Der kunne godt være plads til en medarbejder som har lidt flair for sundhedssektoren, men som primært skulle tage sig af det administrative med aflønningen af Vikarerne.

Pladsen på kontoret er også blevet lidt trangt. Nabo lejemålet, som i øjeblikket benyttes af en praktiserende læge bliver ledig her til maj. Hun (lægen) går ind i et fællesskab i et lægehus i Slagelse, og Ready2care har besluttet sig for at overtage dette lejemål sammen med det i forvejen lejede. Nu et samlet perfekt lejemål. Se grundskitsen her.

I forbindelse med Ready2care har vi fået lagt ADSL ind. 1Mb down stream 500 Kb upstream.  En nem og hurtig installation, og det virker effektivt. Perspektiverne er etablering af egen web og mail server. Med dette kan vi opbygge et system med centrale data, som altid er opdateret og tilgængelig både fra kontoret i Slagelse, men også fra hjemmekontorerne i vagt situationerne.

Omkring Kommunal valget, ja så kom Hanne ikke med ind i den nye kommunal bestyrelse, og det godt det samme. Ready2care tager, som ovenfor antydet, rigtig megen tid, både med det der skal gøres i det daglige herunder administration i forbindelse med de mange vagtopgaver, og så naturligvis telefonvagterne aften og weekender.

 

 

 

 

 

Som det ses var det en flot vinter meden vi havde den.

Haven februar 2002:

Klik på billedet og få det op i størrelse, panorerer derefter for at få det bedste indtryk.

 

De tidligere nyheder:                     efterår 2001

                                                          sommer 2001

"Minnislyst" d.18. januar, 2002.   Jes