Agerbrug

Landbruget omfatter i alt godt 66 Ha hvoraf de 51 Ha er i omdriften, resten med Juletræer (Nu granplantage), Grønjord og vej + Have.

Jorden er pr 2008 delvis (42,8 Ha) bortforpagtet som drives traditionelt med korn og bælg produkter. Resten (ca 24 Ha) drives med græsarealer til Hø og grønt, som brak og med lidt plantage.

 

Markplan 2003: 

 

Mark%202003%20v02

I år omfatter markerne også Hvidkløver til frø samt Bygge-Ært blanding.

Henrik Refsgaard dyrker Vår Hvede markerne i år.

Alle er fuld økologisk, på nær Vinter-Triticalen som er omlægningsafgrøde..

Brakmarkerne er delvis ordinær brak som Lucerne som høste i Wrap til kreaturerne og heste, også fuldøkologisk. Som Økolog må vi jo høste foder til egne dyr på brakmarkerne.

Vi forestår selv det meste af markarbejdet, men lægger mere og mere over til maskinstation:

Dette gør vi selv i år:

Stub harvning efter høst.

Såbeds harvning

Såning

Udkørsel og spredning af gødningsmåtte fra Kreatur og Heste

Maskinstation benyttes til:

Efterårs/Vinter pløjning,

Spredning af gylle,  nok ikke i 2003

Skårlægning, (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Skårlægning og knusning til Hø, (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Mejetærskning (halm snitning), (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Halm presning (Mini Big), (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

 

Marken 2002:

Vi havde en OK høst i 2002, om ikke så god som i 2001.

Klik på markplanen og hent en mere detaljeret PDF fil ned.  Micrografx Draw.