De sidste par måneder.
Medio juli 2001

Indhold:

Landingsbanen, nyt besøg

Kiwi vores nye hund

Lynnedslag, fuldtræffer

Markerne

 

Ukrudtsbekæmpelse i de økologisk marker

 

Flyvehavre problem i udsæden?

 

Kløvergræs udlæg

Proteinafgrøder, økologisk demonstrations projekt

Nu er varmen for alvor over os. Faktisk så meget at man næsten er helt disabled, bare det at taste på PC'en tastatur får sveden frem.

Græsset gro ikke mere, under træerne et det helt afsvedet, og dyrene må spise "tørt" foder, godt vi har masser af vand i trugene.

Det er dejligt vi har fået indrettet lidt af kælderen, så vi kan sover dernede hvor de tykke kampestens væge ikke sådan lige lader sig varme op, og dermed giver er behagelig klima.

Vores "landingsbane" bliver dat besøgt en gang imellem, og Hestene er ret nysgerrig når det sker, se Michaels tack off nedsrst på siden.

I skal også lige se et billede af vores lille hund Kiwi, som leger sammen med Ocean. Kiwi er en rigtig dejlig og sød Berner Sennen hun hund, født 9 februar i år. Ocean og Kiwi har utrolig megen fornøjelse af hinanden, leger meget sammen, som den nok også fremgår af dette billede (Kiwi nærmere sig dog nu størrelse som Ocean):

Kiwi har fundet ud af et det er dejligt at køre en tur i Toyotaen, og kan også tage en tur med i varebilen  når vi skal ud og handle.

I det kraftige tordenvejr i begyndelsen af maj fik vi en fuldtræffer, hvor lynet slog ned i det elektriske hegn. Selvom der er tale om t af de kraftigste stive hegn brændte det over så gnisterne sprang, vi troede faktisk det var halmladen det var slået ned i og med vi så gnisterne flyve op over, og det viste sig så bag, laden. Hegnspæle flækkede, tråden smeltede og galvaniseringen sprang af. Lynet vandrede i hegnstråden, sprang over pæle, gik ned gennem jorden via jordkabel, hvor tråden simpelthen fordampede ud af isoleringen, og ned til impulsgiveren. Herfra vandrede det op gemmen svinestalden, under gårdspladsen og ind i stuehuset, hvor HFI relæet blev smadret. Mindst 25 sikringer er gik. Fra el-tavlen gik det ind på kontoret hvor 2 printer og 2 computere blev smadret, begge router og IDSN forbindelser led samme skæbne, og endelig blev telefontrådene nede ved indkørslen brændt over.  Alt i alt temmelig omfattende skader, men det kunne have været meget være.

 

 

For familien helt privat et billede fra familiefesten hos Kirsten se her

Markerne:

Markerne står gennemgående godt, vi har endnu ikke observeret tørkepletter, hvilket vi ofte oplever når der har været tørre perioder som nu. (DMI checkes flere gange om dagen for udsigten, og som så ofte bliver vi snydt for vand, vi ligger i et af de tørreste steder på Sjælland).

Generelt er markerne også pæne hvad angår ukrudt, striglingen har igen i år været effektiv. Både Ærterne, som er meget rene, og vårbyggen står pænt rene. Dog bortset fra nogle  lidt voldsomme områder med tidsler.

Vinter Titricalien er ikke for ren. Blev sået sent i efteråret, efter en periode med falsk såbed, og uden mulighed for blindstrigling. (Vi fik såsæden sent). Er striglet to gange her i foråret, men uden synlig effekt. Jorden var for hård.

Udlæg af  kløvergræs til grøngødskning har ikke slået an i år, og det er kendetegnende i år, også hos de øvrige i vores erfagruppe.

I øvrigt fik Hanne og jeg en overraskelse på vores mark tur forleden, den var overstrøet med Flyvehavre, troede vi, men det var kultur havre, så vi kunne godt slappe lidt af igen. Det var dog en havre som var udsået med byg udsæden. Der mangler vi en forklaring fra DLG. 
Vi ved godt et par steder hvor der kan vise sig flyvehavre, men det ser ud som om vi har gjort et godt plukkearbejde her de tidligere år, der var ingen, så vi måtte have en "sagkyndig" ud og fortælle os at det var kultur havre.

Demonstrationsprojektet (som jeg nok ikke har nævnt tidligere) ser fornuftigt ud, dog synes jeg der er for meget ukrudt. Parcellerne er renset een gang, og det synes jeg ikke lever op til det resultat som byggen omkring har opnået med strigling. 

Der renses i Protein afgrøderne

Soya bønnerne er som de fleste steder komet op meget tyndt, faktisk så tyndt at de er svære at finde i ukrudtet, det kunne ikke renses.

Oversigt over afgrøder i Protein Demonstrations Projektet:

Arter

Sorter

1. Vårbyg/ fodervikke

Lux, Jacinta, Punto/Carole

2. Vårbyg/markært

Lux, Jacinta, Punto/Agadir

3. Højlysin byg

Lysiba

4. Nøgen havre

Rhianon

5. Quinoa

Carmen

6. Quinoa

Atlas

7. Lupin

Prima

8. Hestebønne

Colombo

9. Sojabønne

Chernyatka

10. Amaranth

 

Amaranthe er kommet til sener med lille udsædmængde til rådighed, derfor udsået senere i lille parcel.

Projektet kan i øvrigt som helhed følges her:  http://www.okologiens-hus.dk/proteiner/

Parcellerne er udsået som følgende: 

Faktor 1 : Arter

1.

 

Blanding, vårbyg

150 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

 

Fodervikke

50 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

2.

 

Blanding, vårbyg

175 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

 

Markært

Agadir

 

 

40 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

3.

 

Vårbyg

Lysiba

 

 

350 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

4.

 

Havre

Rhianon

 

 

400 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

12 cm Rækkeafstand

5.

 

Quinoa

Carmen

 

 

10 kg Udsædsmængde

 

 

25 cm Rækkeafstand

6.

 

Quinoa

Atlas

 

 

10 kg Udsædsmængde

 

 

25 cm Rækkeafstand

7.

 

Lupin

Prima

 

 

100 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

25 cm Rækkeafstand

8.

 

Hestebønne

Colombo

 

 

50 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

25 cm Rækkeafstand

9.

 

Soyabønne

50 pl/m2 Tilstræbt plantetal

 

 

25 cm Rækkeafstand

Der er markvandring onsdag d. 11 juli hvor man kan komme og se protein afgrøderne, og få et ord med fra projektleder Morten Preisholm.

I øvrigt holdes markvandringen i forlængelse af  markvandring på Blanksøgsaard. Se øko arrangementer her: http://www.nvl.dk/okolog/Arrangementer 2001.htm

Markplanen i øvrigt for i år lader vi blivende stående.

Markplanen for år 2001 ser  således ud:

Afgrøde

Forventet sort

Areal

Forventet høst mængde

Vårbyg

Punto

17,7

707 hkg

Vinter Titricale

Trimaran

6,4

288 hkg

2. Års Frøgræs

Dancer

6,0

7.200 kg

Ærter

Pinochio

8,1

284 hkg

Vinterbyg helsæd

Hanna

3,3

11.550 fe

Grøndjorde

 

6,6

9.975 fe

 

4,8

13.780 fe

Brak

 

5,0

?

 

 

 

 

De nysgerrige Haflinger:

"Minnislyst" d. 8. juli, 2001.   Jes