De sidste par måneder.
Medio april 2002

Så er vi kommet godt i gang med forårsarbejdet, alle markerne er pløjet og forårsharvet, samt ikke mindst sået.  Som det fremgår af markplanen skal vi i år lægge en hvidkløvermark ud. Grøntgødskningen i Triticalen er så. Efter blindstrigling og striglinger i vårbyggen sås grøntgødskningen her.  Se årets gang i marken

Der blindstrigles:

 

 

 

Jorden var meget knoldet i år, så det var godt vi fik fat i et ældre brugt 3 m såsæt med slæbe planke og pakkevalse.  Det har givet et godt resultat, i hvert fald når man kigger ud over markerne, nu glæder vi os til at se  det komme op.

Nogle af vores dræn er ikke fungerende optimalt, ved vejen går det lidt trægt med at komme af med vandet, og oppe ved skoven er der også et par steder hvor der skal gøres noget.

Der er i øvrigt kommet lidt nyt under Minnislyst historie, i vores dræningskort samling fandt Kasper et gammelt kort over området, og fra det Norske rigsarkiv har vi hentet afskrift af breve til Løveborg skrevet i begyndelsen af 1800. Endelig har vi fundet folketællinger for området som også er interessant at studer.

Badeværelset i kælderen er blevet rigtigt godt. Se billeder her: Kælderplan.

Lige et par billeder af hundene, som i ser so leger de rigtig godt sammen, og vil ikke kunne undvære hinanden.

      

 

De tidligere nyheder:                     januar 2002

efterår 2001

                                                          sommer 2001

"Minnislyst" d.14.april 2002.   Jes