Minnislyst´s Historie

Denne side er under udarbejdelse, og vil løbende blive udvidet med nye informationer.

Se fotos af Minnislyst gennem tiden fra ca 1905 og til i dag.

Minnislyst er oprindelig bygget af Herregården Løvenborg, vist nok som Enkesæde til denne.

Årstallet for opførslen er 1850, det siger teksten da på gavlen af stuehuset.

Oprindelig var der et jord tilliggende på godt 300 tdl. men under lensudskiftningen i begyndelsen af 1900 tallet, valgte Løvenborg at udstykke fra Minnislyst. Så de omkringliggende Stats husmandssteder har fået deres jord fra Minnislyst.

Den eneste bygning som stadig står fra den oprindelige opførsel er stuehuset.

Det er interessant at se hvordan fx på spærene er hugget ud med økse, og at der er sat hjælpespær op da man gik fra stråtag til tegltag.

Det er også interessant at se at køkkenet oprindelig lå i kælderen, og at kælderen var indrettet til beboelse. Der var 4 skorstene med kakkelovne også i kælderen. Men koldt alligevel, gulve i ler og sten belagte.

Nu er der lagt nye gulve, og det meste med gulvvarme. Rockwolen er pillet ned fra lofterne, og alle sprækker fuget (ca 80 kg fugemasse er der gået til)

Nogle af vægene er pudset op, men flere mangler.

 

 

 Se noget mere på følgende side: Minnislyst Historie.