Økologisk Agerbrug

Se årets gang i marken

Landbruget omfatter i alt godt 66 Ha hvoraf de 51 Ha er i omdriften, resten med Juletræer, Grønjord og vej + Have.

Markplan 2002: 

Opload statusrapport og økoerklæring for 2001 i PDF format  

I år omfatter marken også Vinter Triticale som vil være 0mlægningsafgrøde.

Ærterne er førsteårs omlægning efter frøgræs.

Vårbyggen vil være fuld økologisk.

Brakmarkerne er pløjet op og tilsået med en blanding af Vikke Byg som høste i Wrap til kreaturerne og heste, også fuldøkologisk. Der udlægges Luserne til grovfoder de kommende år for kreatur og heste. Som Økolog må vi jo høste foder til egne dyr på brakmarkerne.

Vi forestår selv det meste af markarbejdet, og det vil sige:

Stub harvning efter høst, som er udeladt i år, med omlægning til Økologi pløjes kløveren direkte ned.

Efterårs pløjning

Såbeds harvning

Såning

Udkørsel og spredning af gødningsmåtte fra Kreatur og Heste

Maskinstation benyttes til:

Spredning af gylle,

Skårlægning, (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Skårlægning og knusning til Hø, (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Mejetærskning (halm snitning), (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

Halm presning (Mini Big), (Krøjerup Maskinstation v. Ib Mikkelsen, Stenlille)

 

Høsten 2001:

Vi havde en god høst i 2001 og var heldig at få den på lager inden regnen kom.

 

Klik på markplanen og hent en mere detaljeret PDF fil ned.  AUTOCAD fil her.