Natur og Miljø udvikling på Minnislyst.

Der er foretaget en omfattende udvikling på Minnislyst med projekter omfattende:

· Vest for ejendommen etableret 2 søer, ca 2.000 m2 og 1.200 m2.

· Oprensning af dammen sydøst for stuehuset.Umiddelbart øst for ejendommen etableret én sø på ca 1.000m2.

· Der er samtidig plantet et 400 m2 3 rækket hegn, øst og syd for søen.

· Læhegn, 6 rækket, op til skoven fra gl mergelgrav.Læhegnet giver, når dyrehegnet er fjernet, en god forbindelse mellem mergelgraven og skoven.

· Nord østlige hjørne etableret en sø på 1.300 m2 samt plantet frugttræer.

· Vandhul i skovkanten nord for ejendommen er oprenset.

· På arealet ud mod Tølløsevej er der plantet et 6 rækket læhegn. I første fase er der plantet over til Stendyssen, (placeret på modsatte side af Tølløsevej). Efterfølgende, i nyt projekt, er der plantet på det resterende stykke op mod Tølløsevej.

· Læhegnet giver afskærmning mod landevejen, og med det store variation i plantevalget er det smukt med forårs og efterårsfarver. Hegnet giver derudover give livsvilkår for et rigt dyreliv.

Der er givet landdistriktsmidler fra nedenstående, i tilskud, til etableringerne af læhegnene.

For projektet som helhed og beplantning i særdeleshed gælder, at det giver et flot og varieret indtryk med farver og gode rammer for vildtet. Det ses allerede på den øgede vildbestand, harer, rådyr, fasaner og agerhøns, ynglende svømmefugle i søerne m.m.