Quickstop pladsen ligger på 3kanten mellem Alléen, hækken ind til haven, og en gran bevoksning mod sydvest.

Pladsen er græs belagt.

I meget våde perioder, og ved megen nedbør, skal man være påpasselig med  at holde sig på arealet i umiddelbare nærhed af hækken og indkørslen. Specielt hvis man ikke har brede dæk med god traction.

Efter ankomsten til pladsen, og efter at man har besluttet sig for at blive her natten over, udfyldes fee kuverten som findes i ”postkassen” opsat til det samme.

Den udfyldte kuvert med det beregnede fee lægges tilbage i ”postkassen”.

Der opereres med et grundbeløb som dækker camperen og følgende faciliteter:

· El basis for lys / ladning og køl.

· Vand og vandpåfyldning

· WiFi access.

Skal der bruges strøm til varme og Aircondition koster det yderligere.

Fee:       dkr 75,-   /    10    pr overnatning.

Autocamper— Stop

Minnislyst

Autocamper Stop.

Minnislyst