Minnislyst

Dronen

Lufts Foto & Video fra Drone

Minnislyst

De avancerede UAVér (Droner) som findes i dag er opbygget omkring avancerede systemer som hjælper med til en sikker og stabil flyvning.

Af faciliteter indbygget i Dronen kan nævnes:

 

GPS:

Med GPS indbygget overvåger Dronens system positionen, og holder sig inden for de ind programmerede restriktioner for hvor der må flyves.

Derudover kan GPSen holde Dronen stabilt i et givent punkt.

 

Gyro:

Gyroen hjælper med til en stabil flyvning, specielt under lidt vindige forhold. Gyroen foretager hurtige reaktioner på vindstød.

 

Kompas:

Som Gyroen  er kompasset med til at stabiliser flyvningen, samt retningsbestemme Dronens position.

 

Fjernstyringsenheden:

Fjernstyringen foretages fra en fjernstyringsenhed med joystick betjening.

Herfra styres Dronens retninger:

· Frem og Tilbage

· Til Højre og Venstre

· Op og ned

· Rotation om lodrette akse

Disse styringer foretages meget præcis via Joystickene.

Regler for flyvninger:

Der er ret stramme regler for hvordan og hvor der må flyves med Droner.

Disse regler er primært begrundet i sikkerhed, men også i privatlivets beskyttelse.

Af specielle forhold kan nævnes:

 

Flyvning ikke tilladt:

· Over større menneskemængder

· Over bymæssig bebyggelse (Bymæssig er defineret nærmere)

· Over campingpladser

· I nærheden af flyvepladser

· Over specielle naturbeskyttede områder

· Over 100 m over terræn.

 

Tilladelser:

· Der skal foreligge tilladelse fra ejeren af det overfløjede areal.

Return Home

Mister dronen signal fra fjernstyrings enheden går dronen automatisk i sikker tilstand og foretager en Return to Home. Ved Return to Home flyver Dronen ”hjem” til startpositionen og lander her.

Dronen går op i højde før den flyver hjem.